* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 1980

Số lượng: 4.800
1 079.222.0880 1.300.000 mobifone Sim năm sinh Mua sim
2 0981.75.1980 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
3 0963.05.1980 4.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
4 0961.80.1980 5.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
5 0328.68.1980 6.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
6 0977.15.1980 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
7 0971.94.1980 2.890.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
8 0971.38.1980 4.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
9 0967.94.1980 2.890.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
10 0974.99.1980 2.890.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
11 0962.19.1980 4.500.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
12 0333.08.1980 4.500.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
13 0962.51.1980 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
14 0981.60.1980 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
15 0866.88.1980 11.700.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
16 0967.51.1980 2.890.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
17 0973.82.1980 2.890.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
18 08.6789.1980 30.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
19 0969.73.1980 2.890.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
20 0375.55.1980 7.200.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
21 0966.01.1980 3.690.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
22 0973.51.1980 2.890.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
23 0961.46.1980 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
24 0865.55.1980 18.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim